تقویم برگزاری جشنواره

  • رونمایی از پوستر و وب­‌گاه جشنواره: 17 مهر 1401
  • شروع فراخوان و دریافت آثار: 18 مهر 1401
  • پیش‌­رویداد اول: هم‌­اندیشی ستاد برگزاری با نمایندگان مخاطبین گروه الف جشنواره
  • پیش‌­رویداد دوم: هم‌­اندیشی ستاد برگزاری با نمایندگان مخاطبین گروه ب جشنواره
  • پیش­‌رویداد سوم: کارگاه آموزشی فیلم‌­سازی برای نمایندگان مخاطبین گروه ج جشنواره
  • پیش‌­رویداد چهارم: کارگاه آموزشی فیلم‌­سازی برای نمایندگان مخاطبین گروه د جشنواره
  • آخرین مهلت ارسال آثار: 27 آذر 1401 و غیرقابل تمدید
  • اعلام منتخبین نهایی: سه­‌شنبه 13 دی 1401
  • برگزاری جشنواره: 21 و 22 دی 1401 (اکران عمومی و نمایش آثار منتخب)
  • آیین اختتامیه جشنواره: عصر پنجشنبه 22 دی 1401