نشست تخصصی دانشجویان دانشگاه هنر قم با رئیس و دبیر جشنواره جهش

جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر قم با حضور در پارک علم و فناوری استان در نشست تخصصی با رئیس و دبیر جشنواره شرکت کردند.

 به گزارش دبیرخانه فیلم کوتاه جهش، نشست تخصصی ویژه دانشجویان دانشگاه هنر استان قم در حاشیه جشنواره ملی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری استان قم در دبیرخانه جشنواره واقع در پارک علم و فناوری برگزار شد.

گفتنی است، در این نشست ضمن آشنایی دانشجویان با شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری استان قم، موضوعات جشنواره نیز برای آن‌ها تبیین شد.

همچنین، چگونگی نگارش سناریو و شروع تحقیقات برای ساخت فیلم مستند نیز توسط رئیس و دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری تشریح شد.

لازم به ذکر است، مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری تا ۲۷ آذرماه ادامه خواهد داشت و اختتامیه جشنواره نیز در ۲۰ و ۲۲ دیماه در استان قم برگزار خواهد شد.