بایگانی‌ها: فیلم‌ها

گزیده اقدامات و فعالیت های پارک علم و فناوری استان قم در سال 1397
گزیده اقدامات و فعالیت های پارک علم و فناوری استان قم در سال 1397
اولین نمایشگاه فناوری های نرم
اولین نمایشگاه فناوری های نرم
تیزر اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری
تیزر اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری