دسته: اخبار

طرحی استانی که ملی شد؛ «جهش» اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری

طرحی استانی که ملی شد؛ «جهش» اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری

دبیرخانه دائمی جشنواره ملی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری در پارک علم و فناوری استان قم افتتاح شد

دبیرخانه دائمی جشنواره ملی فیلم کوتاه فناوری و نوآوری در پارک علم و فناوری استان قم افتتاح شد

دکتر خیرالدین: هدف اصلی جشنواره فیلم کوتاه فناوری و نوآوری، مردمی‌سازی فناوری در جامعه است

دکتر خیرالدین: هدف اصلی جشنواره فیلم کوتاه فناوری و نوآوری، مردمی‌سازی فناوری در جامعه است

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری فیلم کوتاه فناوری و نوآوری برگزار شد

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری فیلم کوتاه فناوری و نوآوری برگزار شد